Na této stránce najdete aktuální rozpis všech prozatím vypsaných seminářů regionálních rozhodčích a delegátů pro sezónu 2019-20. Každý rozhodčí musí během sezóny absolvovat 3 semináře, nováčci semináře 2, delegáti 1. Prosím všechny rozhodčí, aby dodržovali úroveň licence, pro kterou je seminář navržen.
Od sezóny 2018-19 je zaveden nový systém vzdělávání, který zavádí pro rozhodčí, kteří si chtějí zvýšit svoji licenci, povinnost absolvovat semináře na vybraná témata dle následujícího seznamu:
  posun z E na D: 1) EZOU a specifika mládežnických soutěží
        2) pohybový systém 5+1 a signalizace
    3) emoce I a tresty I
  posun z D na C: 4) emoce II a tresty II
       

5) pohybový systém II a komunikace

    6) role rozhodčího a budování páru I
        7) plynulost hry a výhody
    8) aplikace pravidel I - jednoznačné přestupky florbalkou
        9) aplikace pravidel II - jednoznačné přestupky tělem
  posun z C na B: 10) emoce III a tresty III
        11) budování páru II
        12) vnímání utkání
        13) osobnost rozhodčího
        14) kondice rozhodčího
        15) aplikace pravidel III - sporné přestupky florbalkou
        16) aplikace pravidel IV - sporné přestupky tělem
         
PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ LICENCE E A NOVÁČKY
         
  Emoce I a tresty I
    termín: pondělí 17. února 2020 od 17:00 hod. do 19:00 hod.
    místo konání: Hradec Králové, ZŠ a MŠ Kukleny, Pražská tř. 198
    určeno pro: rozhodčí licence E
    školitel: Aleš Jansa
    přihlašování: od 13.1. do 16.2. přes FIS
    kapacita: max. 20 osob
         
         
PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ LICENCE D
         
  Aplikace pravidel II - jednoznačné přestupky tělem
    termín: pondělí 27. ledna 2020 od 18:00 hod. do 20:00 hod.
    místo konání: Hradec Králové, ZŠ a MŠ Kukleny, Pražská tř. 198
    určeno pro: rozhodčí licence D
    školitel: Jiří Němec
    přihlašování: od 13.1. do 26.1. přes FIS
    kapacita: max. 20 osob
         
         
PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ LICENCE C
         
  Kondice rozhodčího
    termín: čtvrtek 27. února 2020 od 18:00 hod. do 20:00 hod.
    místo konání: Hradec Králové, ZŠ a MŠ Kukleny, Pražská tř. 198
    určeno pro: rozhodčí licence C
    školitel: Michal Měsíček
    přihlašování: od 13.1. do 26.2. přes FIS
    kapacita: max. 20 osob
         
         
PLÁNOVANÉ PRAKTICKÉ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ
         
  Další praktické semináře budou naplánovány v průběhu sezóny podle aktuálního rozpisu utkání a vytíženosti rozhodčích. O jejich naplánování budete informováni emailem.
         
         
PLÁNOVANÉ ZÁPASY V PROJEKTU "MENTOŘI"
         
  Během sezóny nabízíme talentovaným rozhodčím možnost zúčastnit se vybraného celostátního zápasu v roli pozorovatele. Zápas bude řízen vytipovanými zkušenými rozhodčími. Účastník tohoto projektu bude moci přijít za rozhodčími před utkáním i po něm a bude s nimi moci probrat zajímavé momenty zápasu nebo jim položit další zvídavé dotazy. Cílem je rozvoj talentovaných rozhodčích a jejich snazší přechod na listinu 1R.
  Každý vypsaný zápas má kapacitu 2-3 rozhodčí. Hlásit se mohou všichni přes FIS do fronty náhradníků - z nich pak budou vybráni 2-3 rozhodčí, kteří se zápasu v této roli mohou zúčastnit.
  Hlásit se mohou rozhodčí, kteří splní následující podmínky:
    - licence C nebo D
    - listina 2R nebo 1. sezóna na 1R nebo 3R, kteří už pískali turnaj mužů či juniorů
    - rozhodčí se zájmem o kariérní růst
    - přednost mají rozhodčí, kteří ještě žádný takový zápas v sezóně neabsolvovali
    - přednost mají kompletní páry před jednotlivci
  Pozor - zápasy v tomto projektu se nezapočítávají jako semináře pro plnění povinnosti.
         
  začátek utkání: sobota 18. ledna 2020 od 18:00 hod.
    místo konání: Předměřice nad Labem, sportovní hala, Školská 477
    utkání: Divize mužů (FbC Hradec Králové - Florbalová akademie MB)
    rozhodčí: Aleš Jansa - Martin Volf
         
         
PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE PRO DELEGÁTY
         
  Semináře delegátů budou naplánovány v průběhu sezóny. O jejich naplánování budete informováni emailem. V případě, že byste chtěli navštívit nějaký seminář pro rozhodčí, informujte mě prosím, není to problém.
         


(c) 2011 | Data and design by Mr.A18