Na této stránce najdete aktuální rozpis všech prozatím vypsaných seminářů regionálních rozhodčích a delegátů pro sezónu 2021-22. Každý rozhodčí musí během sezóny absolvovat 3 semináře, nováčci semináře 2, delegáti 1. Prosím všechny rozhodčí, aby dodržovali úroveň licence, pro kterou je seminář navržen. Na všechny semináře je nutné se přihlásit přes FIS, všechny vzdělávací semináře pro rozhodčí mají kapacitu 20 osob, ostatní semináře jen 10 osob.
Od letošní sezóny je zaveden nový systém vzdělávání, který zavádí pro rozhodčí, kteří si chtějí zvýšit svoji licenci, povinnost absolvovat semináře na vybraná témata dle následujícího seznamu:
  posun z E na D: 1) EZOU a specifika mládežnických soutěží
        2) pohybový systém 5+1 a signalizace
    3) emoce I a tresty I
  posun z D na C: 4) emoce II a tresty II
       

5) pohybový systém II a komunikace

    6) role rozhodčího a budování páru I
        7) plynulost hry a výhody
    8) aplikace pravidel I - jednoznačné přestupky florbalkou
        9) aplikace pravidel II - jednoznačné přestupky tělem
  posun z C na B: 10) emoce III a tresty III
        11) budování páru II
        12) vnímání utkání
        13) osobnost rozhodčího
        14) kondice rozhodčího
        15) aplikace pravidel III - sporné přestupky florbalkou
        16) aplikace pravidel IV - sporné přestupky tělem
         
PLÁNOVANÉ PRAKTICKÉ SEMINÁŘE ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ
         
  Další praktické semináře rozhodčích a delegátů se v této sezóně konat nebudou.
         
         
PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ LICENCE E
         
  Další vzdělávací semináře rozhodčích E se v této sezóně konat nebudou.
         
         
PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ LICENCE D
         
  Další vzdělávací semináře rozhodčích D se v této sezóně konat nebudou.
         
         
PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ LICENCE C
         
  Další vzdělávací semináře rozhodčích C se v této sezóně konat nebudou.
         
         
         


(c) 2011 | Data and design by Mr.A18