Na této stránce najdete aktuální rozpis všech prozatím vypsaných seminářů regionálních rozhodčích a delegátů pro sezónu 2018-19. Každý rozhodčí musí během sezóny absolvovat 3 semináře, nováčci semináře 2, delegáti 1. Prosím všechny rozhodčí, aby dodržovali úroveň licence, pro kterou je seminář navržen.
Od letošní sezóny je zaveden nový systém vzdělávání, který zavádí pro rozhodčí, kteří si chtějí zvýšit svoji licenci, povinnost absolvovat semináře na vybraná témata dle následujícího seznamu:
  posun z N na D: 1) EZOU a specifika mládežnických soutěží
        2) pohybový systém 5+1 a signalizace
    3) emoce I a tresty I
  posun z D na C: 4) emoce II a tresty II
       

5) pohybový systém II a komunikace

    6) role rozhodčího a budování páru I
        7) plynulost hry a výhody
    8) aplikace pravidel I - jednoznačné přestupky florbalkou
        9) aplikace pravidel II - jednoznačné přestupky tělem
  posun z C na B: 10) emoce III a tresty III
        11) budování páru II
        12) vnímání utkání
        13) osobnost rozhodčího
        14) kondice rozhodčího
        15) aplikace pravidel III - sporné přestupky florbalkou
        16) aplikace pravidel IV - sporné přestupky tělem
         
PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ - NOVÁČKY
         
    Žádné další semináře rozhodčích licence N již v této sezóně neproběhnou.
         
         
PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ LICENCE D
         
    Žádné další semináře rozhodčích licence D již v této sezóně neproběhnou.
         
         
PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ LICENCE C
         
    Žádné další semináře rozhodčích licence C již v této sezóně neproběhnou.
         
         
PLÁNOVANÉ PRAKTICKÉ SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ
         
    Žádné další praktické semináře rozhodčích již v této sezóně neproběhnou.
         
         
PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE PRO DELEGÁTY
         
    Žádné další semináře delegátů licence C již v této sezóně neproběhnou.
         
         


(c) 2011 | Data and design by Mr.A18