Na této stránce najdete aktuální rozpis všech prozatím vypsaných seminářů regionálních rozhodčích a delegátů pro sezónu 2017-18. Každý rozhodčí musí během sezóny absolvovat 2 semináře, rozhodčí licence C a D, kteří nebyli na úvodním školení, musí absolvovat semináře 3. Prosím všechny rozhodčí, aby dodržovali úroveň licence, pro kterou je seminář navržen.
Od loňské sezóny je zaveden nový systém vzdělávání, který zavádí pro rozhodčí, kteří si chtějí zvýšit svoji licenci, povinnost absolvovat semináře na vybraná témata dle následujícího seznamu:
  posun z N na F: 1) práce se zápisy o utkání (ZOU, ZZOU)
        2) pohybový systém 5+1
  posun z F na E: 3) působení a role rozhodčích, signalizace a práce s píšťalkou
       

4) sledování a rozbor vybraného regionálního utkání

  posun z E na D: 5) tresty – formou videoukázek a diskuze
       

6) výhody a plynulost hry – formou videoukázek a diskuze

  posun z D na C: 7) komunikace a způsoby vedení utkání – formou videoukázek a diskuze
        8) sledování a rozbor vybraného celostátního utkání
  posun z C na B: 9) fyzická příprava
        10) psychologie, komunikace a vybrané aspekty vedení utkání
         
         
PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE ROZHODČÍCH
         
    Jediný naplánovaný seminář rozhodčích je Zimní setkání rozhodčích. O vypsání dalších seminářů bude rozhodnuto 20. ledna na zasedání KR - spíše to ale vypadá, že už další semináře rozhodčích vypsané nebudou.
         
         
PLÁNOVANÉ SEMINÁŘE DELEGÁTŮ
         
    Jediný naplánovaný seminář delegátů je Zimní setkání rozhodčích. Další semináře delegátů už vypsané nebudou.
         


(c) 2011 | Data and design by Mr.A18