Na této stránce najdete aktuální rozpis všech školení regionálních rozhodčích a delegátů pro sezónu 2021-22. Každý, kdo chce působit v této sezóně jako rozhodčí nebo delegát ČF HK+PA, musí jedno z těchto školení úspěšně absolvovat. Prosím všechny rozhodčí, aby dodržovali úroveň, pro kterou je školení určeno.
         
PLÁNOVANÁ ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ 2021
       
termín čas   určeno pro místo konání
čtvrtek 16.9. 17:00 - 20:30 rozhodčí na listině 2-4R Pardubice, DDM Alfa
sobota 25.9. 9:00 - 14:30 delegáty NOVÁČKY Jičín, sportovní hala
sobota 25.9. 15:00 - 22:00 regionální delegáty Jičín, sportovní hala
neděle 26.9. 9:00 - 13:00 rozhodčí NOVÁČKY Hradec Králové, ZŠ Kukleny
neděle 26.9. 14:30 - 18:00 rozhodčí na listině 2-4R Hradec Králové, ZŠ Kukleny
úterý 28.9. 9:00 - 15:00 rozhodčí NOVÁČKY se zájmem o pískání Hradec Králové, ZŠ Kukleny
čtvrtek 30.9. 18:00 - 21:00 rozhodčí na listině 1R Hradec Králové, ZŠ Kukleny
sobota 2.10. 9:00 - 13:00 rozhodčí NOVÁČKY Hradec Králové, ZŠ Kukleny
neděle 3.10. 14:00 - 18:00 rozhodčí NOVÁČKY Pardubice, DDM Alfa
úterý 5.10. 17:00 - 20:30 rozhodčí na listině 2-4R Hradec Králové, ZŠ Kukleny
         
Kapacita všech školení rozhodčích je 20 osob, školení delegátů 10 osob.
         
         
NÁPLŇ ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH A DELEGÁTŮ 2021
         
  školení rozhodčích - nejvyšší regionální listina (1R)
    a) teoretická část s následnou debatou nad vybraným tématem
b) fyzické testy
c) test z pravidel florbalu
d) organizační informace do sezóny
e) workshop
         
  školení rozhodčích - ostatní regionální listiny (2-4R)
    a) organizační informace do sezóny
b) praktický seminář rozhodčích
c) test z pravidel florbalu
         
  školení rozhodčích - NOVÁČCI
    a) teoretická část
b) test z pravidel florbalu (otázky z bazénu otázek)
*) na školení 28.9. i praktická část, kde si rozhodčí vyzkoušejí pískání na hřišti
         
  školení regionálních delegátů a delegátů - nováčků
    a) teoretická část
b) test z pravidel florbalu
c) sledování a rozbor utkání
         


(c) 2011 | Data and design by Mr.A18