Na této stránce naleznete pravidla florbalu, řády a směrnice Českého florbalu a další užitečné dokumenty.
         
    PRAVIDLA
         
    Pravidla florbalu (edice 2018)
    Pravidla florbalu (edice 2018)
    Pravidla florbalu s vyznačenými změnami (edice 2018)
    Hlavní změny pravidel florbalu (v edici 2018)
       
    Dodatky ČFFV pro florbal vozíčkářů (edice 2012)
         
    ŘÁDY A DALŠÍ PŘEDPISY ČFBU
         
    Arbitrážní řád
    Disciplinární řád
    Licenční řád
    Odvolací řád
    Přestupní řád
    Registrační řád
    Soutěžní řád
         
    Stanovy ČF
    Další směrnice, pokyny a předpisy
    Úrazové pojištění
         
    Předpis povinnosti oddílu mít vyškolené rozhodčí (v sezóně 2018-19)
         
    Předpisy amatérských soutěží - FLA (v sezóně 2018-19)
    Předpisy amatérských soutěží - HFL (v sezóně 2018-19)
         
    MATERIÁLY PRO ROZHODČÍ
         
    Zásobník otázek z pravidel pro rozhodčí - NOVÁČKY (verze 2018)
         
    IFF REFEREE PLAYBOOK (verze 2018)
       
    Složka rozhodčího (verze 2017)
    Tabulka - přehled soutěží pro rozhodčí (pro sezónu 2018-19)
    Informace o prodloužení 3 na 3 v nejvyšších soutěžích (v sezóně 2017-18)
         
    Podmínky činnosti rozhodčích a delegátů (v sezóně 2018-19)
    Systém vzdělávání rozhodčích (od sezóny 2018-19)
    Správa rozhodčího v programu FIS
    Návod, jak se přihlásit na školení/seminář rozhodčích v programu FIS
    Aspekty činnosti rozhodčího (verze 2013)
    Instrukce pro rozhodčí - postup při řízení ligových utkání (verze 2013)
    Pravidla oblékání a chování
    Předpis pro vyplácení cestovních náhrad (v sezóně 2014-15)
         
    Signály rozhodčích
    Pohybový systém
    Základy pohybového systému - pro licenci N
    Kontrola hrací plochy
    Měření trestů
    Soutěžní řád - výtah pro rozhodčí (verze 2012)
    Jak postupovat při provinění před nebo po skončení utkání
    Správně a špatně vstřelená branka
    Anglický slovníček florbalových pojmů (pro jazykové začátečníky, vhodný na turnaje)
         
    Statut rozhodčího licence C-N (pro sezónu 2018-19)
    Fyzické testy rozhodčích - popis disciplín (v sezóně 2017-18)
    Nabídka dresů Adidas pro rozhodčí (v sezóně 2017-18)
         
    Sazebník pokut ČFbU (verze 2012)
         
    Tiskopis - vyjádření k ČK3 pro Disciplinární komisi (verze 2018)
    Tiskopis - zápis o utkání (verze 2013)
    Tiskopis - zjednodušený zápis o utkání (verze 2015)
         
    MATERIÁLY PRO DELEGÁTY
         
    Zpráva delegáta - rozhodčí (verze 2018)
    Zpráva delegáta - rozhodčí (verze 2018)
    Zpráva delegáta - pořadatel (verze 2016)
    Zpráva delegáta - pořadatel (verze 2016)
    Zpráva technického delegáta (verze 2012)
         
    Zpráva delegáta 3+1 - rozhodčí (verze 2016)
    Zpráva delegáta 3+1 - rozhodčí (verze 2016)
    Zpráva delegáta 3+1 - pořadatel (verze 2016)
    Zpráva delegáta 3+1 - pořadatel (verze 2016)
         
    Zpráva delegáta - pořadatel - pokyny pro vyplnění
    Zpráva delegáta - pořadatel - manuál k hodnocení (verze 2016)
         
    Cestovní příkaz (verze 2019)
    Odměny regionálních delegátů (od sezóny 2016-17)
    Statut regionálního delegáta (pro sezónu 2018-19)
         


(c) 2011 | Data and design by Mr.A18